Hoppa till innehåll

Delaktighet, jämlikhet och jämställdhet i tjänsterna för barn, unga och familjer

Vi koordinerar och stöder utvecklingsprojekt som främjar delaktighet, jämlikhet och jämställdhet under Europeiska socialfondens (ESF+) programperiod Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.