Hoppa till innehåll

Principer för tryggare rum

Principer för tryggare rum i verksamheten inom projektet för koordination av barns, ungas och familjers delaktighet (ESF+)

Vi värdesätter välvilja, ömsesidig och rättvis interaktion.

Vi respekterar alla individer och allas personliga, fysiska och emotionella gränser. Vi respekterar också dem som för tillfället inte är närvarande.

Vi respekterar allas rätt till självidentifiering. Vi gör inga förhandsantaganden eller generaliseringar om andras identitet eller erfarenheter. Vi generaliserar inte vår egen erfarenhet på andra.

Vi ser till att alla har möjlighet att uttrycka sig och bli hörda. Vi ger möjlighet till många olika sätt att delta samt att uttrycka åsikter och känslor.

Vi ger och tar emot respons på ett öppet och respektfullt sätt. Vi diskuterar olika åsikter på ett konstruktivt sätt.

Vi tillåter inte diskriminering, rasism eller hatretorik och förbinder oss till aktiv verbalisering och nedmontering av diskriminerande strukturer.

Vi tar ansvar för vår egen verksamhet och vårt beteende och dess effekt på andra människor och verksamhetskulturen.

Vi förstår att vi inte vet och kan allt. Vi är beredda att ställa frågor, lära oss och utveckla vår egen verksamhet. Vi är också beredda att be om ursäkt för vår verksamhet.

Vi ingriper i situationer där vi upptäcker olämpligt beteende eller försummelse av gemensamma principer. Alla har ett ansvar för tryggheten.

Principer för tryggare rum i verksamheten inom projektet för koordination av barns, ungas och familjers delaktighet (ESF+)

Vi värdesätter välvilja, ömsesidig och rättvis interaktion.

Vi respekterar alla individer och allas personliga, fysiska och emotionella gränser. Vi respekterar också dem som för tillfället inte är närvarande.

Vi respekterar allas rätt till självidentifiering. Vi gör inga förhandsantaganden eller generaliseringar om andras identitet eller erfarenheter. Vi generaliserar inte vår egen erfarenhet på andra.

Vi ser till att alla har möjlighet att uttrycka sig och bli hörda. Vi ger möjlighet till många olika sätt att delta samt att uttrycka åsikter och känslor.

Vi ger och tar emot respons på ett öppet och respektfullt sätt. Vi diskuterar olika åsikter på ett konstruktivt sätt.

Vi tillåter inte diskriminering, rasism eller hatretorik och förbinder oss till aktiv verbalisering och nedmontering av diskriminerande strukturer.

Vi tar ansvar för vår egen verksamhet och vårt beteende och dess effekt på andra människor och verksamhetskulturen.

Vi förstår att vi inte vet och kan allt. Vi är beredda att ställa frågor, lära oss och utveckla vår egen verksamhet. Vi är också beredda att be om ursäkt för vår verksamhet.

Vi ingriper i situationer där vi upptäcker olämpligt beteende eller försummelse av gemensamma principer. Alla har ett ansvar för tryggheten.

Om du upptäcker eller upplever diskriminering eller trakasserier ska du föra saken på tal med parterna, om du kan göra det på ett tryggt sätt. Kontakta också vår kontaktperson för trakasserier.

Om du upptäcker eller upplever diskriminering eller trakasserier ska du föra saken på tal med parterna, om du kan göra det på ett tryggt sätt. Kontakta också vår kontaktperson för trakasserier.

Vår kontaktperson för trakasserier är projektkoordinator Antti Ollikainenantti.ollikainen@nuortenakatemia.fi