Hoppa till innehåll

Koordination av barns, ungas och familjers

Koordination av barns, ungas och familjers delaktighet stöder och koordinerar utvecklingsprojekt inom Europeiska socialfondens (ESF+) särskilda mål 4.3 inom temana delaktighet, jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Målet är att förankra och utnyttja utvecklingsprojektens resultat samt den goda praxis som de gett upphov till nationellt, regionalt och kommunalt.

Koordinationen är en del av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) inom EU regional- och strukturpolitik och dess prioriterade område 4 (Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland).

Koordinationens uppgifter

  • Vi koordinerar och stödjer riksomfattande och regionala utvecklingsprojekt som främjar barns, ungas och familjers välbefinnande (ESF+) både i ansöknings- och genomförandeskedet.
  • Vi främjar delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt kompetens inom barn-, ungdoms- och familjetjänsterna med anknytning till dessa områden. Vi utvecklar utvärderingen av effekterna och stärker kompetensen i anslutning till den.
  • Vi erbjuder möjligheter till nätverkande för utvecklingsprojekt som finansieras, samt för yrkespersoner, myndigheter och beslutsfattare som arbetar för att främja barns, ungas och familjers välbefinnande.
  • Vi informerar yrkespersoner, myndigheter och beslutsfattare om utvecklingsprojektens resultat och god praxis.
  • Vi deltar i verksamhetsområdets internationella samarbete.

Genomförare av koordinationen

SOS Barnbyar, Nuorten Akatemia och Utbildningsstyrelsen.

Samarbetspartner

Koordinationen samarbetar och har en gemensam styrgrupp med Koordinationen för jämlik delaktighet (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)vid Institutet för hälsa och välfärd.

Finansiering

Europeiska socialfonden (ESF+)

Läs mer på webbplatsen Strukturfonder.fi

Stöd för delaktighet, jämställdhet och jämlikhet i Europeiska socialfondens arbete 2021–2027 (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Utveckling av tjänster för barn, unga och familjer och befordran av välbefinnande mot jämställdheten (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Europeiska socialfonden plus (ESF+) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)