Hyppää sisältöön

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta -teeman hankkeet on valittu

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta ESR+-teemassa 12 hankekokonaisuutta etenee rahoitusneuvotteluihin. Mukana on muun muassa lasten, nuorten ja perheiden harrastustoimintaan, kasvatuksen ja koulutuksen nivelvaiheisiin sekä yhdenvertaisiin palveluihin liittyviä kokonaisuuksia.

Teeman ensimmäinen hankehaku oli auki loppuvuodesta 2023. Hankehaku kohdistui valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin, joilla parannetaan lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään sekä aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa.

Valittujen hankkeiden lopullisina hyödyn saajina ovat lapset, nuoret ja perheet, mutta kohderyhmänä heidän elämäänsä ja elinpiiriinsä vaikuttavat ammattilaiset.

Valtakunnallisen haun teema toteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Euroopan sosiaalirahaston erityistavoitetta 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen. Teeman ohjaavina ministeriöinä toimivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Valituista hankkeista kaksi toteutetaan ministeriöiden yhteisrahoituksessa, kolmea rahoittaa STM ja seitsemää OKM. Hämeen ELY-keskus toimii teemaa hallinnoivana tahona.

Hankehakuun saapui 147 hakemusta (57 hankekokonaisuutta). Yleiset hakukriteerit täyttäviä hankekokonaisuuksia oli yhteensä 38, joista 12 on valittu rahoitettavaksi Hämeen ELY-keskuksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön arviointiryhmäkäsittelyn pohjalta.

Hankekokonaisuuksia lasten, nuorten ja perheiden osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon liittyen

Valituissa hankekokonaisuuksissa haun tavoitteet ilmenivät monipuolisesti ja esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden osallisuus oli huomioitu selkeästi hankesuunnitelmissa. Mukana on muun muassa lasten, nuorten ja perheiden harrastustoimintaan, kasvatuksen ja koulutuksen nivelvaiheisiin sekä yhdenvertaisiin palveluihin liittyviä kokonaisuuksia. 

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että OKM:n painopisteitä haussa oli kaksi. Ensinnäkin lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen- kehittämällä toimintakulttuureja sekä toiseksi lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen aktiiviseen ja yhdenvertaiseen osallistumiseen kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan.

”Ensimmäinen teemahaku sai erittäin kiinnostuneen vastaanoton ja runsaasti hankkeita edellä mainituissa teemoissa. Nyt hyvä päästä käynnistämään valittujen kehittämishakkeiden toimintaa tässä erittäin tärkeässä teemassa ja kohderyhmässä.”, Pirhonen toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön haun painopisteet koskivat käytäntöjen ja toimintamallien kehittämistä lasten ja lapsiperheiden syrjäytymisen varhaisen tunnistamiseen sekä lapsiperheiden arjen toimintakyvyn ja aktiivisen osallistumisen vahvistumiseen. Kolmantena painopisteenä oli monialaisten työmuotojen kehittämisen syrjäytymisvaarassa tai muuten haavoittuvassa asemassa oleville lasten ja nuorten tukemiseen.

Yleinen syy sille, että hankkeelle ei esitetty rahoitusta, oli valtakunnallisen toiminnan, vaikuttavuuden ja hyödynnettävyyden puutteellinen huomiointi hankesuunnitelmassa. Muita syitä olivat muun muassa heikoksi jäänyt tai liian kapealle sektorille kohdistunut kehittämistoiminta ja se, että haettavaa toimintaa oli vaikea erottaa hakijan perustoiminnasta. Yksi syistä rahoituksen esittämättä jättämiselle oli myös se, että hankesuunnitelmassa ei ollut otettu huomioon tai sitoutettu mukaan toteutuksen kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita, kuten kuntia tai hyvinvointialueita.

”Hankehakuun saapui valtava määrä hakemuksia, joten arviointiprosessi oli tiukka, ja moni hakija sai kielteisen rahoituspäätöksen. Mikäli oman hankehakemuksen hylkäysperusteet mietityttävät, voi asiasta aina olla yhteydessä rahoitusasiantuntijaan. Erityisen hyödyllistä tämä on, mikäli hakija suunnittelee hakevansa hankkeelle uudelleen rahoitusta tulevista ESR+ -hauista.” kertoo rahoitusasiantuntija Iida Partanen Hämeen ELY-keskuksesta.

Tarkemmin rahoitushaun painopisteistä löytyy tietoa hakuilmoituksesta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Valitut hankkeet on listattu uutisen loppuun.

Teeman hankkeita rahoitetaan ensimmäisessä haussa yli 5,8 miljoonalla eurolla

Vuosina 2021–2027 Lasten nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta -teeman rahoitus on yhteensä 23 miljoonaa euroa.

Lasten nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta -teeman rahoitukseen OKM:n varaamasta 5 miljoonasta hankkeille jaetaan nyt 4,25 miljoonaa ja STM:n varaamasta 4,3 miljoonasta yhteensä 1,6 miljoonaa. Jakamatta jääneet osuudet siirtyvät seuraaville hakukierroksille.

Rahoitusneuvottelut käynnistyvät heti ja Hämeen ELY-keskuksesta on jo oltu yhteydessä rahoitusneuvotteluihin siirtyviin hakijoihin. Viralliset rahoituspäätökset tehdään viimeistään syksyllä.

Teeman seuraava hakukierros järjestetään todennäköisesti syksyllä ja haku painottunee STM:n alateemoihin. Rahoitus tulee sisältämään myös ensimmäisellä kierroksella jakamatta jääneen osuuden.

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatiosta tukea valituille hankkeille

Syksyn haun yhteydessä Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio järjesti rahoituksesta kiinnostuneille hakuinfon yhteistyössä rahoittajan kanssa. Lisäksi koordinaatio tarjosi hakutyöpajoja sekä hankekohtaista sparrausta.

Koordinaatiohanke jatkaa valittujen hankkeiden parissa työskentelyä lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistamiseksi.

“Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemoihin liittyvän yhteistyön lisäksi tarjoamme jatkoon valituille esimerkiksi verkostoitumismahdollisuuksia sekä viestinnän ja arvioinnin tukea. Samalla suuntaamme katsettamme seuraaviin valtakunnallisiin hakuihin, ja tuemme niistä kiinnostuneita esimerkiksi sopivien kumppanien löytämisessä”, kertoo Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaation hankepäällikkö Elina Weckström.

Lisätietoja

Iida Partanen, rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus
iida.partanen@ely-keskus.fi
0295 025 241

Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
eeva-riitta.pirjonen@gov.fi
0295330258

Merja Niemi, neuvotteleva virkamies, opetus- ja kulttuuriministeriö
merja.niemi@gov.fi
02 9533 0229

Päivi Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
paivi.j.hamalainen@gov.fi
02 95163590 

Elina Weckström, hankepäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio, SOS-Lapsikylä
elina.weckstrom@sos-lapsikyla.fi
050 306 5588

Valitut hankkeet

Yhteisrahoitettavaksi esitettävät hankkeet ja toteuttajat

Puheen ja kielen kehityksen moniammatillinen varhainen tuki
Hakijat: Kuntoutussäätiö, Sanapolku Oy ja HABS kuntoutus rehabilitering oy

Yhdenvertaisuus käytäntöön – toisen asteen koulutus kaikille​
Hakijat: Kehitysvammaliitto ry​    

OKM:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet ja toteuttajat

NuoRTO+ – Nuorille Resilienssiä, Toimijuutta ja Osallisuutta harrastustoiminnasta, täydennyskoulutus lasten ja nuorten parissa toimiville
Hakijat: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Outward Bound Finland ry ja
Kirkkopalvelut ry​

Yleisurheilun yhteinen talo -hanke eli TALO-hanke​
Hakija: Suomen Urheiluliitto ry

Toimintarajoitteisten lasten ja nuorten ja heidän perheiden osallistumisen ja liikuntaneuvontapalveluiden kehittäminen (Valttiplus)​
Hakijat: Suomen Paralympiakomitea ry, Kolmen kampuksen urheiluopisto oy ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Vuorovedoin vaikuttavuuteen – Kohti dialogista toimintakulttuuria digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen (Vuoroveto)​
Hakijat: Lapin Yliopisto, Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Neuvokas perhe – monialainen tuki lapsiperheille​
Hakija: Suomen Sydänliitto ry

KNOT- Kaikki nuoret osallisia tulevaisuuteen​
Hakijat: Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Suomen Vanhempainliitto ry

Musatossut – Musiikkia ja liikkumista yhdistävät menetelmät varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisille Hakijat: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Itä-Suomen yliopisto

STM:n rahoitettavaksi esitettävät ja toteuttajat

Walk in terapian valtakunnallistaminen -hanke (2024–2027)
Hakija: Lasten ja nuorten keskus ry

Väkivallattomuuden tukijat – eväitä ammattilaisille nuorten turvallisten seurustelusuhteiden, osallisuuden ja vertaisuuden tukemiseen
Hakijat: Ensi- ja turvakotien liitto r.y, Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Pääkaupungin turvakoti ry, Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Oulun ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Kuopion Ensikotiyhdistys ry ja Turun Ensi- ja Turvakoti ry

Tasa-arvoinen neuvola
Hakija: Naisasialiitto Unioni ry